Repülőtér- és TIZ1/TIZ2 légtérhasználati feltételek

Tájékoztató a sármelléki Hévíz-Balaton Airport TIZ1/TIZ2 légtereinek igénybevételéről.

Tisztelt Partnereink!

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet a sármelléki TIZ1/TIZ2 légterek használatára vonatkozó jogszabályi előírások betartásának fontosságára, a lehető legmagasabb szintű repülésbiztonság garantálása érdekében.

A jogszabályi háttér röviden:
A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet 1. Melléklete tartalmazza a légiforgalmi légterek osztályozását Magyarországon.
A 2. Melléklet III. szakaszának 1. pontja tartalmazza a TIZ légterek osztályát, koordinátáit, ugyanezen szakasz 5. pontja az RMZ/TMZ-ket, melyekből látható, hogy a sármelléki Hévíz-Balaton repülőtér TIZ1 és TIZ2 légtere „G” osztályú légiforgalmi légtérnek minősül, ahol H24-ben kötelező a rádióberendezés és a transzponder használata.

Az 1. Melléklet rendelkezései szerint „G” osztályú légtérben:
 • 4000 láb (1200 m) és 9500 láb (2900 m) AMSL közötti nem ellenőrzött légterek, valamint a kijelölt TIZ-ek esetén folyamatos kétoldalú rádiókapcsolatot kell fenntartani a légiforgalmi szolgálattal, kivéve a hajtómű nélküli légijárműveket, ide nem értve a vitorlázó felhőrepüléseket, továbbá a TIZ légteret el nem hagyó helyi repüléseket, ha a TIZ-ben nincs RMZ kijelölve;
 • kötelező repülési terv feladása, kivéve a TIZ légteret el nem hagyó helyi repüléseket, valamint a hajtómű nélküli légijárműveket, ide nem értve a vitorlázó felhőrepüléseket.

A repülési terv benyújtására, törlésére, módosítására a Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet III. fejezetében foglaltak az irányadók. Ez a jogszabály is megerősíti, hogy a SERA rendelet melléklet 4. szakasz SERA.4001 pont b) alpontjában meghatározottakon túl Budapest FIR-ben repülési tervet kell benyújtani a TIZ-zel rendelkező repülőterekre érkező, onnan induló, valamint a légteret keresztező repülésekre a hajtómű nélküli légijárművek, valamint a TIZ-ekben végrehajtott helyi repülések kivételével, amely repülési tervet a repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat közétett üzemidejétől függetlenül, a repülésnek a TIZ területére eső szakaszára kell benyújtani. Rádióval fel nem szerelt VFR légijárműnek útvonalrepülés végrehajtása során el kell kerülnie a TIZ-eket. A rádióberendezésre és transzponderre vonatkozó követelményeket a rendelet 11. fejezete részletezi. A rendelet 13. fejezete értelmében (a teljesség igénye nélkül):
 • Ha a rendeltetési repülőtéren AFIS egység működik, a TIZ határának keresztezése előtt legalább 5 perccel a rádióval felszerelt VFR légijárműnek fel kell vennie a rádióösszeköttetést az AFIS egységgel.
 • A légijárműnek a repülőtér megközelítését, a leszállást és az indulást az AFIS egység tájékoztatásait figyelembe véve kell végrehajtani.
 • A TIZ határánál, vagy felszállásra várakozó légijármű esetén a földön az AFIS egység javaslatára várakoznia kell a VFR légijárműnek azokon a repülőtereken, ahol műszer szerinti megközelítési eljárások végrehajtása is lehetséges, ha a várakoztatás egy műszer szerinti megközelítést végrehajtó IFR légijármű biztonsága érdekében szükséges.

A fentiek értelmében tehát a sármelléki TIZ1/TIZ2 légterekben történő üzemelés során kérjük Önöket:
 • NOTAM-ok, üzemelő légterekre vonatkozó tájékoztatások, időjárásra vonatkozó tájékoztatások repülés előtti beszerzésére (NOTAM-ok például: https://www.rocketroute.com/airports/europe-eu/hungary-hu/notam-sarmellekbalaton-lhsm.html; légterek: https://www.hungarocontrol.hu/legterfelhasznalasi-terv, telefonon: +36-1-296-9258, meteorológiai információk pl.: https://aviation.met.hu/index2.php?lng=hu, az ingyenes részleges hozzáférés esetén valamennyi hazai repülőtér METAR, SPECI, TAF táviratai; a GAMET területi előrejelzés és az AIRMET, SIGMET figyelmeztető táviratok; az Időjárási tájékoztató; valamint a Megfigyelési térképek érhetők el, vagy pl. https://en.allmetsat.com/metar-taf/europe.php?icao=LHSM)
 • a rádióberendezés és a (működőképes!) transzponder használatára, melyet felszállás előtt be kell kapcsolni a legmagasabb üzemmódjába (C mód);
 • repülési terv előírásoknak megfelelő benyújtására (pl. NetBriefing, SkyDemon applikációk segítségével, vagy telefonon az ARO-nál a +36 1 2934310-es telefonszámon; ld. még www.netbriefing.hu );
 • felszállás/TIZ-be történő belépés előtt kapcsolatfelvételre a toronyszolgálattal a 134,585 CH kommunikációs frekvencián vagy a +36 70 609 9073-as mobiltelefonszámon;
 • IFR légijármű biztonságának szavatolásához szükséges esetben TIZ határon/földön történő várakozásra. Ha nem sikerül rádióösszeköttetést létesíteni, a TIZ határon KELL várakozni, belépni TILOS! Az IFR forgalom védelme prioritással bír. Ide tartozik az IFR repülési tervvel rendelkező, IFR gyakorlást végző forgalom is, hisz a feladat jellegéből fakadóan ő sem képes az önálló elkülönítés végrehajtására;
 • az AFIS egységtől kapott tájékoztatások maradéktalan figyelembe vételére, és együttműködésre;
 • leszállást követően a repülési terv zárására. Erre lehetőség van telefonon, applikáción keresztül is. A Balaton Info AFIS csak a Hévíz-Balaton repülőtéren leszállt légijárművek tervét zárja;
 • a repülőtér közzétett üzemidején túl annak igénybevétele SZIGORÚAN TILOS!

Amennyiben bárki részéről a fenti jogszabályok megszegését tapasztaljuk, jelentést teszünk az eseményről. A polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 376/2014 EU rendelettel összhangban ugyanis kötelezően jelentendők:
 • a léginavigációs szolgáltatásokhoz és berendezésekhez kapcsolódó események, például:
 • az ütközések, az ütközésközeli helyzetek vagy a potenciális ütközések;
 • a légiforgalmi szolgáltatásokkal és a léginavigációs szolgáltatásokkal összefüggő (ATM/ANS) speciális események;
 • az ATM/ANS-sel összefüggő üzemeltetési események.

Köszönjük szíves együttműködésüket, kérdés esetén keressenek bennünket bizalommal a megadott elérhetőségeink bármelyikén!

Utolsó módosítás: 2022. Július 27.